4. prosinca 2018

• Istraživanje: Percepcija životnog konteksta i navika mladih s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (Tarabić, Herceg, Šopar, 2017.)

• Istraživanje: Percepcija životnog konteksta i navika mladih s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (Tarabić, Herceg, Šopar, 2017.)