12. srpnja 2016

Erasmus+

erasmus+ AMPEU impress-logo

Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ Daruvar aktivna je u ERASMUS+ programu od njegovih početaka. Kroz ERASMUS+ projekte u Daruvaru smo do sada održali 7 projekata. Kroz naše projekte do sada smo na aktivnosti koje su trajale od 8-14 dana ugostili preko 200 sudionika iz 30ak zemalja Europe i svijeta.

U sklopu Europske Volonterske Službe ugostili smo 11 volontera u dvije godine, od toga 5 volontera na dugoročne aktivnosti (do godine dana), te 6 volontera na kratkoročne aktivnosti od 59 dana.

Za 2020. spremamo dva projekta u veljači i ožujku u sklopu kojih ćemo u Daruvaru ugostiti 60 mladih iz 11 zemalja.

Od volonterskih aktivnosti u postupku smo selekcije za tri dugoročna volontera koji će se na godinu dana pridružiti našem timu, te 10 kratkoročnih koji će nam se pridružiti na 59 dana.

2020. projekti:

2019. projekti:

Leading light

2018. projekti:

„Confluence of Cultures“

„EcoActive“

2017. projekti:

„Taking actions through counter and alternative narratives – HATE SPEECH IS NOT AN OPTION“

Do EVS to Impress

2016. projekti:

Gender Equality Starts Now

Freedom of expression – Speak Free but speak no hate

_________________________________________________________________

*Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.
*This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.