Osnove politike mladih

Europska komisija i Vijeće Europe pokreće otvoreni online tečaj o politici za mlade “Osnove politike mladih”.
Tečaj je besplatan i otvoren za sve zainteresirane. Počinje 30. listopada i traje 6 tjedana, a predviđa sudjelovanje sudionika od 4 sata tjedno. Tečaj pruža osnovni uvod u glavne “bitne” politike mladih i cilja strateški da se dio znanja razvija bliže široj publici, sa zanimanjem za polje mladih.

Prijave i dodatne informacije na linku.