Revitalizacija ruralnih područja kroz EU fondove, strateški pristup i strateške projekte

Online konferencija „Revitalizacija ruralnih područja kroz EU fondove, strateški pristup i strateške projekte“  Organizator: Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije i Udruga „Impress“ u partnerstvu sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade 4.11.2020. u 12:00 sati Moderatorica: Tanja Herceg,