1 Nabava KM

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 1. NAZIV I ADRESA NOJN-A Udruga za promicanje pozitivne afirmacije i mladih u društvu „IMPRESS“, Svibanjska 3, 43 500 Daruvar   2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I/ILI OPIS POSLA I/ILI SVE RELEVANTNE TEHNIČKE POJEDINOSTI PREDMETA NABAVE; Sukladno planu (

Revitalizacija ruralnih područja kroz EU fondove, strateški pristup i strateške projekte

Online konferencija „Revitalizacija ruralnih područja kroz EU fondove, strateški pristup i strateške projekte“  Organizator: Javna ustanova Razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije i Udruga „Impress“ u partnerstvu sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade 4.11.2020. u 12:00 sati Moderatorica: Tanja Herceg,