30. lipnja 2018

Dokumenti

Istraživanje: Percepcija životnog konteksta i navika mladih s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (Tarabić, Herceg, Šopar, 2017.)link

Istraživanje potreba mladih: Grubišno Polje (Tarabić, Herceg, Šopar, 2018.) – link

Virtualna pozitiva Brošura – link

Matematički junaci priručnik  – link

Organizacijska shema udruge – link

Sistematizacija radnih mjesta – link

Plan rada za 2019. – link

Financijski plan za 2019.  – link

Godišnji izvještaj o radu za 2018. – link

Plan rada za 2018. – link

Financijski plan za 2018.– link

Godišnji izvještaj o radu za 2017. – link

Financijski izvještaj za 2017. – link

Plan rada za 2017.– link

Financijski plan za 2017. – link

Statut– link

Izvještaj organizatora volontiranja 2018. – link

Izvještaj organizatora volontiranja 2017. – link

Izvještaj organizatora volontiranja 2016. – link

Izvještaj organizatora volontiranja 2015. – link