• info@udruga-impress.hr
  • URED TEL: +385 (0) 91 9152 621

Kuća Mogućnosti

NAZIV PROJEKTA: Kuća Mogućnosti

NAZIV KORISNIKA: Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“

PARTNERI NA PROJEKTU: Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava i Grad Daruvar

KRATKI OPIS PROJEKTA: Kuća Mogućnosti prostor je koji nudi priliku ojačati vještine i kapacitete te pojačati suradnju svih generacija. Sam projekt osnažuje postojeće i izgrađuje nove socijalne mreže te povećava kvalitetu ljudskih resursa i doprinijeti izgradnji povjerenja i reciprociteta između građana i donositelja odluka na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. U sklopu poziva prostori sudjelovanja  udruga Impress u partnerstvu s Gradom Daruvarom i udrugom Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava odlučila je prostor svoje udruge učiniti još boljim i pristupačnijim za korisnike svake dobi.

Glavni cilj projekta je razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice.

Ukupan iznos projekta je 1.986.166,00 kn. Europska unija je u okviru operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali iz europskog socijalnog fonda sufinancirala iznos od 1.688.241,10 kn.

TRAJANJE PROJEKTA: 2.11.2020. – 2.11.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ž

 

 

 

 

 

 

RASPORED AKTIVNOSTI: