• info@udruga-impress.hr
  • URED TEL: +385 (0) 91 9152 621

DOKUMENTI

ISTRAŽIVANJA I PUBLIKACIJE:

SAFEBOOK – Priručnik o sigurnosti mladih

Istraživanje potreba mladih: Grubišno Polje (Tarabić, Herceg, Šopar, 2018.) 

Virtualna pozitiva Brošura

Matematički junaci priručnik 

 

STATUT:

Statut Udruge Impress

 

ORGANIZACIJSKI:

Organizacijska shema udruge

Sistematizacija radnih mjesta

Plana rada za 2023.

Financijski plan za 2023.

Plana rada za 2022.

Financijski plan za 2022.

Plan rada za 2021.

Financijski plan za 2021. 

Plan rada za 2020.

Financijski plan za 2020. 

Plan rada za 2019.

Financijski plan za 2019.

Plan rada za 2018.

Financijski plan za 2018.

Plan rada za 2017.

Financijski plan za 2017.

 

IZVJEŠTAJI:

Godišnji izvještaj o radu za 2023.

Financijski izvještaj o radu za 2023.

Godišnji izvještaj o radu za 2022.

Financijski izvještaj o radu za 2022. (revizijski izvještaj)

Godišnji izvještaj o radu za 2021.

Financijski izvještaj o radu za 2021.

Revizijski izvještaj za 2021.

Godišnji izvještaj o radu za 2020.

Financijski izvještaj za 2020.

Godišnji izvještaj o radu za 2019.

Godišnji izvještaj o radu za 2018.

Godišnji izvještaj o radu za 2017.

 

IZVJEŠTAJ ORGANIZATORA VOLONTIRANJA:

Izvještaj organizatora volontiranja 2022.

Izvještaj organizatora volontiranja 2021.

Izvještaj organizatora volontiranja 2020.

Izvještaj organizatora volontiranja 2019.

Izvještaj organizatora volontiranja 2018.

Izvještaj organizatora volontiranja 2017.

Izvještaj organizatora volontiranja 2016.

Izvještaj organizatora volontiranja 2015.