Predstavljanje istraživanja mladi u BBŽ

Udruga Impress predstavila je rezultate istraživanja provedenog na razini Bjelovarsko-bilogorske županije danas u Grubišnom polju, a vezanog za izradu programa za mlade Bjelovarsko-bilogorske županije pod podrškom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 499 ispitanika, te je temelj svih budućih politika i rada s mladima na županijskoj razini, autori istraživanja su Tarabić, Herceg, Šopar.