Strukturirani dijalog

Strukturirani dijalog je participativni proces u kojem mladi i donositelj odluka kontinuirano surađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih u Europi. Ujedno to je alat koji osigurava da politike za mlade odražavaju prava i potrebe mladih diljem Europe i prostor u kojem mladi aktivno pridonose razvoju politika za mlade na europskoj i nacionalnoj razini.