• info@udruga-impress.hr
 • URED TEL: +385 (0) 91 9152 621

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA FAZA III.

ZAPOŠLJAVANJE NA PROJEKTI: PODRŠKA ZA NAŠE STARE II

 

Naziv radnog mjesta: radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Podrška za naše stare II“

Mjesto rada: Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj traženih radnika: 15

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Natječaj vrijedi od: 14.11.2022.

Natječaj vrijedi do: 23.11.2022.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projekt „Podrška za naše stare II“,

UP.02.1.1.16.0358 – u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ UP.02.1.1.16

Projekt: Podrška za naše stare II, UP.02.1.1.16.0358

Naziv i sjedište poslodavca: Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu Impress Daruvar, Svibanjska 3, 43500 Daruvar

Naziv radnog mjesta: radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Podrška za naše stare II“

Broj traženih radnika: 15

Razina obrazovanja: Osobe bez završene osnovne škole, završene osnovne škole, odnosno najviše završene srednje škole

Vrsta zaposlenja: određeno (6 mjeseci)

Uvjeti radnog mjesta: terenski rad

Vozački ispit: poželjno B kategorija (ali nije uvjet)

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (praznici, subota i nedjelja su neradni)

Naknada za prijevoz: Bez naknade

Mjesto rada: Daruvar, Bjelovarsko – bilogorska županija

 

Rezultati natječaja:

Oglasna ploča u prostorijama Udruge Impress na adresi Ivana Zajca 3, Daruvar

Ukoliko bude potrebno uži izbor kandidata proći će razgovor s poslodavcem.

Napomena: Natječaj je otvoren od 14.11.2022. do 23.11.2022. godine.

 

Napomene vezane za predavanje zamolbe:

Zamolbu sa dokumentacijom slati na email: zazeli@udruga-impress.hr ili poštom na adresu:

Udruga Impress

Ivana Zajca 3

43500 Daruvar

S naznakom: „Radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju“

Zamolba treba sadržavati:

 • Molbu,
 • Životopis,
 • uvjerenje o završenom obrazovanju,
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih i Potvrdi o mirovinskom stažu,
 • preslika osobne iskaznice,
 • potvrda o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je kandidat ranjive skupine),
 • potvrdu (uvjerenje) dase ne vodi kazneni postupak

Ciljane skupine (uvjeti za prijam u radni odnos):

– nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene

u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Napomena: prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže

zapošljivim/ranjivim skupinama koje su definirane člankom 8.1.1. Posebnih uvjeta Ugovora a to su:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica;
 • Osobe s invaliditetom- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava trgovanja ljudima;
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtava obiteljskog nasilja;
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP;
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama;
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju;
 • Pripadnice romske nacionalne manjine- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;
 • Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrde pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu/prenoćištu ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
 • Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicima ranjive skupine